Magyarnak lenni jó – MOBA konferencia 2017

Magyarnak lenni jó – MOBA Konferencia 2017

Immár negyedik alkalommal került sor idén, május 5. és 7. között a Magyarország Barátai évi konferenciájára. A MOBA (Magyarország Barátai Alapítvány) alapvető célkitűzéseiről a szervezet honlapján, valamint a Magyarnak lenni jó jelszóval szerkesztett kiadványokban olvashatunk.  A pártoktól és kormányoktól független szervezetnek alapvető törekvése összekötni a magyar közösségeket, az óhaza és a diaszpórák magyarságát, tájékoztatni a világot a Magyarországgal és az összmagyarsággal kapcsolatos eseményekről, sikerekről, ugyanakkor megvédeni Magyarország tekintélyét a világban az igazságtalan támadásokkal szemben. A MOBA Alapító levelének egyik fő passzusa, személyes véleményem szerint: „Hisznek az országhatárok feletti nemzeti összefogás értékteremtő erejében.”

A pártoktól és kormányoktól független szervezet világszerte azon dolgozik, hogy összekösse a magyar közösségeket, az óhaza és a diaszpórák magyarságát. A Konferencia előjátékának is tekinthető az a megtiszteltetés, amelyben a résztvevőket  a Sándor Palotában Áder János köztársasági elnök és felesége, Anita asszony részesítette. Az elnöki üdvözlő beszéd a nemzeti erők összefogásának a fontosságát emelte ki, hangsúlyozván, hogy „önök hisznek a közvetlen tapasztalatok, a kiváló teljesítmények és a személyes kisugárzás sorsformáló erejében, és tudják, hogy a közös munkához a bizalmat, a vitákhoz a józan megértést csak a kölcsönös tisztelet adja meg. A tisztelet ereje pedig annál nagyobb, minél többet tudunk egymásról”. Meggyőződése, hogy a világtalálkozó résztvevői segítenek abban, hogy a magyarok becsülete megmaradjon a világban.

A Sándor Palotából a Vigadóba utazott a több mint kétszáz résztvevő, akik 24 országból érkeztek a budapesti világkonferenciára. Itt Vizi E. Szilveszter, az alapítvány kuratóriumának elnökének köszöntője hangzott el, többek között arról, hogy a világ minden tájáról azért jöttek immár Budapestre negyedik alkalommal a MOBA tagjai, hogy bizonyítsák a barátság megtartó erejét, és hitet tegyenek Magyarország iránti ragaszkodásuk mellett, a magyar kulturális hagyományok iránti megbecsülésük mellett. Mert már olyan személyiségekkel is gazdagodott a tagság, akik nem születtek magyarnak, de megismerték Magyarországot, a magyarság gazdag kulturális értékeit és értékelik azokat, tehát csatlakoztak a MOBA-hoz.

Az első nap programjait Szijjártó Péter külügyminisztert elfoglaltsága miatt helyettesítő politikus, majd Bienerth Gusztáv, a Magyar Úszószövetség elnökének előadása, ezeket követően „Üzenet haza” – a Magyarország Barátai Közösség tagjainak fóruma tette gazdagabbá. Este a „Fölszállott a páva” nyerteseinek ünnepi koncertjével zárult. A változatos, gazdag kulturális műsor ezúttal is bizonyította, hogy „A Kárpát-medencei magyarság és a Magyarország területén élő nemzetiségek énekes, zenei és táncos örökségét a maga tisztaságában megmutató műsor méltón képes bemutatni páratlan változatosságú kultúránkat, és azt, hogy ez a kultúra él. Él, és összeköt minket, egy anyanyelvet beszélő, egy zenei anyanyelvet öröklött embereket.” (Konferencia 2017. v. 5-7. 32. o.)

Előadásokat tartottak a magyar politikai közélet jeles szereplői, amelyeket a jelenlevők hozzászólásai egészítettek ki. Témakörök szerint szervezték meg a kerekasztal beszélgetéseket – tudományok, sport, művészetek és kisebbségi kérdések -, amelyek szintén alkalmat nyújtottak mindenkinek, hogy elmondják véleményüket, további elképzeléseiket a Moba működéséről, a Kárpát-medence és a Diaszpóra magyarjai között épülő Híd erősítéséről.

A napi közös vacsorákat ünnepi műsorral kötötték össze, a Fölszállott a páva győzteseivel és Kodály Zoltán emlékműsorral. Az utóbbi előadáson ismét tapsolhattunk a Kanadában nemrég vendégszerepelt Csillagszeműeknek. Az estet megtisztelte jelenlétével Kodály Zoltán özvegye, Péczely Sarolta asszony is.

A Visegrádra szervezett buszos kiránduláson nemcsak a Duna-kanyar szépségei ragadták magukkal a vendégeket, hanem a Mátyás király udvari szokásainak felidézése, a reformkori lovagi tornabemutatók is.

“Meet your ambassador” programunk keretében a találkozón részt vevő amerikai, brit és kanadai állampolgárokat fogadták az illető államok diplomáciai képviselői: David Kostelancik, az AEÁ ideiglenes ügyvivője, Iain Lindsay, Anglia és Isabelle Poupart, Kanada nagykövete.

A kanadai nagykövetségen szinte otthonos hangulatba cseppentünk – a nagykövet asszony és munkatársai kedvesen fogadtak bennünket. A csoport bemutatkozásával sikerült sok témát érinteni, amelyek iránt a nagykövetünk nagyon nyitottnak, érdeklődőnek bizonyult.

A MOBA kanadai tagjainak véleménye szerint is fontos az ilyen találkozások rendszeresítése, hogy a Budapestre akkreditált nagykövetek megismerjék a magyar történelmet és az elcsatolt területeken élő nemzeti kisebbségek életét.

Dancs Rózsa