Tagsági feltételek

A Kanadai Magyarok Országos Szövetségének minden olyan, legalább 10 taggal rendelkező kanadai magyar szervezet válhat tagjává, aki egyetért a KMOSz célkitűzéseivel és befizeti a tagsági díjat. A tagság pontos feltételeit az Alapszabály (by-laws) részletezi.

Tagsági díj

Új tagok felvételét az Elnökség hagyja jóvá. A tagszervezetek tagsági díja a 2013-as évre $1 minden tagszervezeti tag után, tehát pl. egy 63 tagú szervezetnek $63 az éves tagdíja. Az éves közgyűléseken a tagszervezetek szavazati joga a tagsági díj befizetéséhez, a szavazati arányok pedig a tagszervezetek tagságához van kötve. A tagszervezetek méretéhez kötött szavazati arányok a Működési Szabályzatban (Rules and Regulations) vannak lefektetve.

A KMOSz elnökségének tagjai egyéni tagsággal rendelkeznek. Az ő tagsági díjuk $50 évente. Ez alól kivételt élvez a három tiszteletbeli alelnök.

Ha Ön vagy az Önök szervezete csatlakozni kíván a Kanadai Magyarok Országos Szövetségéhez, úgy kérjük jelezze érdeklődését a KMOSz titkárának a secretary@kmosz.ca email címen.